GoUni – เรียนต่อต่างประเทศ

ข้อควรรู้ก่อนส่งลูกไปเรียนมัธยมปลายที่ประเทศอังกฤษ

ทำไมต้องเรียนมัธยมปลายที่อังกฤษ?

โรงเรียนในสหราชอาณาจักรขึ้นชื่อในเรื่องของความปลอดภัยและมาตรฐานการศึกษาระดับสูง โดยครูผู้สอนไม่เพียงแค่ถ่ายถอดวิชาความรู้ แต่มุ่งเน้นการช่วยเหลือนักเรียนให้ค้นหาตัวตนไปด้วย รวมไปถึงการดูแลอบรมนักเรียนโดยปราศจากการลำเอียงให้เป็นคนคุณภาพ มีระเบียบวินัย และปลูกฝังความเป็นผู้นำ กระตุ้นให้เด็กแสดงพรสวรรค์ออกมาผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียนต่างๆ

นอกจากนักเรียนจะพัฒนาความรู้ในสายวิชานั้นๆแล้ว ยังพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งจากในห้องเรียนและความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของสังคมต่างชาติด้วย เตรียมพร้อมสำหรับน้องๆที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยระดับแนวหน้า หรือ ทำงานในระดับ international

จึงไม่แปลกใจที่ประเทศอังกฤษเป็นเป้าหมายยอมนิยมอันดับต้นๆของผู้ปกครองที่อยากส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ วันนี้ GoUni จะมานำเสนอข้อควรรู้ก่อนส่งลูกไปเรียนต่อมัธยมที่อังกฤษเพื่อประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมค่ะ

ความปลอดภัย

อังกฤษขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนมาก อย่างหอพักภายในโรงเรียนก็จะมี House parents ซึ่งเหมือนพี่เลี้ยงมืออาขีพที่คอยให้ความช่วยเหลือเมื่อเราต้องการตลอด 24 ชั่วโมง เพราะโรงเรียนเข้าใจเป็นอย่างดีว่าปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นภายในชั่วโมงเรียนอย่างเดียว ฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีที่พึ่งเสมอเมื่อเกิดปัญหา

ในส่วนของหอพักก็แยกชายหญิงอยู่แล้ว นักเรียนผู้ชายก็จะไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ของนักเรียนผู้หญิงได้ สำหรับน้องๆ ที่เลือกไปอยู่กับโฮสแฟมิลี่ (Host Family) ก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เพราะโฮสต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนซึ่งได้รับการรับรองจากทาง British Council ก่อนจะได้รับความไว้วางใจให้มาดูแลน้องๆค่ะ ฉะนั้นสบายใจได้เลยค่ะ

สำหรับภายนอกโรงเรียน ปกติโรงเรียนจะมีมาตรการที่ชัดเจนว่าไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกโรงเรียนคนเดียว หากน้องๆ อยากไปเดินเล่นภายในเมือง ต้องมีเพื่อนไปอย่างน้อย 1 คน โดยแจ้ง House parents ให้เรียบร้อยก่อนทุกครั้ง และนักเรียนต้องกลับมาที่หอพักภายในเวลาที่กำหนดไม่อย่างนั้นจะมีบทลงโทษ ที่ต้องเข้มงวดขนาดนี้ก็เพราะความปลอดภัยของนักเรียนต้องมาอันดับหนึ่ง ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

การเรียนการสอน

นอกจากนี้อังกฤษยังขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนด้วย มีนักเรียนเพียง  5 -15 คนต่อห้อง ถือว่าไม่มากจนเกินไป ทำให้ครูผู้สอนดูแลนักเรียนแต่ละคนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเต็มที่ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องแล็บหรือห้องสมุด ก็มีไว้เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนใฝ่เรียน หาข้อมูลเพิ่มเติมได้เอง สนุกกับการทดลองทำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพค่ะ

จำนวนชั่วโมงในการเรียนที่เหมาะสมก็สำคัญเช่นกัน เน้นให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อตอบสนองความสนใจของนักเรียนได้ในหลายๆด้าน และฝึกทักษะ soft skills (ความสามารถด้านสังคม) ที่มีความสำคัญพอๆกับทักษะความรู้ด้านวิชาการ เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการปรับตัวและอีกมากมายซึ่งจำเป็นสำหรับเส้นทางชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือการทำงานแน่นอนค่ะ

สิ่งสำคัญที่น้องจะได้ในระยะยาวคือ ความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองและต่อส่วนรวม สภาพแวดล้อมและวิถีการใข้ชีวิตที่เปลี่ยนไปจะช่วยผลักดันให้น้องๆ พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง รับมุมมองใหม่ๆ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกว่าเดิม

สภาพแวดล้อม

โรงเรียนจะมีให้เลือก 2 แบบคือโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนท้องถิ่น สำหรับน้องๆ ที่ไม่คุ้นเคยกับอังกฤษโดยเฉพาะระบบการศึกษาของอังกฤษจะเหมาะกับการเรียนในโรงเรียนนานาชาติมากกว่า เพราะว่าสัดส่วนในโรงเรียนจะเป็นนักเรียนนานาชาติเกือบ 100% ซึ่งแน่นอนว่ามีนักเรียนจากแถบเอเชียที่มีวัฒนธรรมคล้ายไทยเราด้วย ก็จะทำให้น้องๆ ปรับตัวได้ง่ายกว่า

สำหรับโรงเรียนท้องถิ่นก็จะมีสัดส่วนนักเรียนสัญชาติอังกฤษเยอะกว่ามาก เหมาะกับน้องๆ ที่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมของฝั่งตะวันตกดีอยู่แล้วหรือเคยเรียนโรงเรียนนานาชาติ ก็จะมีปัญหาในการปรับตัวน้อยกว่า ฉะนั้นสภาพแวดล้อมของโรงเรียนขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยและความพร้อมในการปรับตัวของน้องๆ ค่ะ

ผู้ปกครองหรือน้องๆ บางคนอาจลังเลที่จะเลือกไปเรียนโรงเรียนนานาชาติที่อังกฤษเพราะอยากฝึกสำเนียงอังกฤษแท้ แต่จริงๆแล้วนักเรียนจะเรียนรู้สำเนียงของผู้สอนมากกว่าเพื่อนร่วมห้องตลอดระยะเวลาการเรียนนะคะ นอกจากนี้สำเนียงยังเป็นเรื่องของการฝึกฝนด้วย การที่น้องๆ ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษ รายล้อมไปด้วยคนอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ สภาพแวดล้อมดังกล่าวย่อมช่วยให้เราได้ฝึกสำเนียงอังกฤษไม่มากก็น้อยอยู่แล้วค่ะ

แต่อย่างไรก็ตาม ในยุคที่ทั่วโลกเชื่อมถึงกันแบบนี้ ความสามารถในการเข้าใจสำเนียงที่หลากหลายจะเป็นแต้มต่อที่สำคัญต่อการทำงานของน้องๆ ในอนาคตมากค่ะ

MYDDELTON COLLEGE (เมือง DENBIGH)

ADCOTE SCHOOL (เมือง SHREWSBURY)

DLD COLLEGE (LONDON, MANCHESTER, CAMBRIDGE)

BELLERBYS COLLEGE (เมือง BRIGHTON)

วิธีเตรียมตัวศึกษาต่อมัธยมปลายที่ UK

การเลือกโรงเรียนมัธยมที่จะเรียนนั้นเป็นหนึ่งในขั้นตอนตัดสินใจยาก การจัดอันดับก็แตกต่างกันไปจากหลายสำนัก GoUni ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่เป็นกลางกับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อในประเทศอังกฤษ

การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละมหาวิทยาลัย และประสบการณ์ตรงจากทั้งนักศึกษาของเราและทีมงานที่อยู่ที่อังกฤษเอง โรงเรียนมัธยมแต่ละที่มีข้อดีเสียแตกต่างกันไป ดังนั้น GoUni จึงไม่มุ่งเน้นแค่ช่วยหาโรงเรียนมัธยมที่ดี แต่หาโรงเรียนมัธยมที่เหมาะกับความต้องการและข้อจำกัดของนักเรียนแต่ละคนด้วย!

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมต้อง GOUNI?

  • ให้คำปรึกษาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • สะดวกสบาย ทำให้น้องๆ มีเวลาในการทำงานหรือตั้งใจเรียน
  • มีสำนักงานใหญ่ที่ลอนดอน สามารถติดต่อกับสถาบันได้โดยตรง
  • ทีมงานของเรามีรุ่นพี่ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยระดับ Top
  • มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการแนะแนวกว่า 15 ปี

ให้การเรียนต่อต่างประเทศเป็นเรื่องง่าย

Official Line: https://lin.ee/SmbZgxh

Tel: 098-825-9840 / 093-323-0500

Facebook: https://m.me/gouni.th

Email: info@gouni.co.th

Scroll to Top