GoUni – เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อ ป.ตรี

การเรียนระดับปริญญาตรีที่อังกฤษนั้น น้องๆ จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 3 ปี ถึงแม้ว่าจะดูระยะเวลาเรียนสั้นกว่าการเรียนปริญญาตรีในประเทศไทย แต่การศึกษาของประเทศอังกฤษก็ได้มีการแบ่งระบบไว้เป็น 2 กรณีคือ

1.จบหลักสูตรมัธยมปลายจากระบบโรงเรียนไทย

2.จบหลักสูตรมัธยมปลายจากระบบโรงเรียนอินเตอร์

เอกสารที่ใช้สมัคร

1. Transcript
2. Passport
3. IELTS UKVI
4. Personal statement เรียงความภาษาอังกฤษไม่เกิน 500 words
5. Recommendation letter จากคุณครูที่โรงเรียน 1 คน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียนเป็นคำถามที่หลายคนสงสัย มีงบเท่าไหร่ถึงจะไปเรียนป.ตรีที่ UK ได้ พี่ๆ GoUni มาไขคำตอบให้ แบ่งให้เป็น 2 ที่ คือ
1. มหาวิทยาลัยในลอนดอน ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 1.8-2.5 ล้านบาท / ปี
2 .มหาวิทยาลัยนอกลอนดอน ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 1.3-1.5 ล้านบาท / ปี

เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปเปิดโลกกว้างด้วยกัน!

Scroll to Top