GoUni – เรียนต่อต่างประเทศ

FAQS

FAQs เรียนต่อระดับมัธยมศึกษา

สำหรับนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤามีเปิดรับตั้งแต่อายุ 11 ปีขึ้นไป ซึ่งสามารถเทียบได้กับการเรียน Year 7 ซึ่งหลักสูตรของประเทศอังกฤษจะมีให้เรียนเป็น Year 7 – 9, Pre-GCSE, GCSE, Pre-A Level, A-Level ระดับอายุในแต่ละหลักสูตรก็จะต่างกัน  สามารถติดต่อทีม Counsellor ของ GoUni ได้ที่นี่

ที่ UK มีโรงเรียนมัธยม 2 ประเภท คือ Traditional Boarding School  / International Boarding School

 • Autumn Term ตั้งแต่ September – December 
 • Spring Term ตั้งแต่ January – March
 • Summer Term ตั้งแต่ April – July

ค่าเรียนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 1.8 – 2.7 ล้านบาท รวมค่าที่พัก, อาหาร

FAQs เรียนต่อระดับปริญญา

ประเทศอังกฤษเป็นประเทศต้นแบบทางการศึกษาของหลายๆ ประเทศ มีหลักสูตรที่ทันสมัยและหลากหลายให้เลือกเรียนไม่ว่าจะทั้งระดับมัธยม ปริญญา หรือโรงเรียนภาษาก็ตาม

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ประเทสอังกฤษจะเรียน 3 ปี
 • หลักสูตรระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษเรียน 1 ปีเท่านั้น หลากๆ คนจึงเลือกตัดสินใจที่จะมาเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ
 • คอร์สเรียนภาษาที่ได้เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรงสามารถเลือกคอร์สเรียนที่ตรงกับความต้องการได้เลย ตั้งแต่ระดับภาษาแบบ Beginner จนถึงระดับ Advance มีคอร์สเรียนเฉพาะทางอื่นๆ อีกด้วย
 • A Level (2 ปี) เป็นระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวสู่การเรียนระดับมหาวิทยาลัย จะเรียนเพียง 3 – 4 วิชาเท่านั้น ขึ้นอยู่กับคณะที่น้อง ๆ ต้องการจะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ
 • Foundation (6-9 เดือน) หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาในระบบการเรียนอังกฤษ ช่วยปูพื้นฐานก่อนเข้าเรียนป.ตรี เหมาะกับนักเรียนที่ทราบความต้องการของตัวเองว่าอยากเรียนที่มหาวิทยาลัยใด สามารถเลือกสายการเรียนได้อย่างหลากหลายเช่น บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ กฎหมาย แพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
 • International Year 1 สำหรับน้องที่จบจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้ระบบการศึกษาอังกฤษ (aka. จบจากโรงเรียนไทย) สามารถเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยได้เลย

ถ้าอยู่ ม.4 ต้องไปเรียนมัธยมระดับ A level (ระยะเวลา 2 ปี)

ถ้าอยู่ ม.5 สามารถไปเรียนได้ทั้งแบบ A level (2 ปี) หรือ Foundation (6-9 เดือน)

**ถ้ามาต่อแบบ Foundation จะเรียนจบเร็วกว่าเพื่อนที่เรียน ป.ตรี ในประเทศไทย

ถ้าอยู่ ม.6 สามารถไปเรียนได้ทั้งแบบ Foundation (6-9 เดือน) และ International Year 1

 • การเรียนระดับปริญญาตรีที่อังกฤษเรียนแค่ 3 ปี
 • ถ้าเรียน Foundation จบแล้วจะเข้าปี 1 แต่ถ้าเรียน International Year 1 จะเข้าเรียนต่อ ปี 2 ได้เลย

—————————————————————————————————-

เข้าเรียนป.ตรี ที่ UK ด้วยระบบ “UCAS”

น้องๆ จะต้องเรียนในหลักสูตร A-Level, IB (International Baccalaureate) หรือ BTEC มาก่อน

 • พี่ๆ GoUni แนะนำให้น้องๆ ดูสาขาที่สนใจไว้ก่อนว่าสนใจเรียนไปทางด้านไหน ข้อมูลที่ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคือ

  • GPA ตอนเรียนปริญญาตรี
  • คณะที่น้องจบปริญญาตรีมา ถ้าเป็นสาขาเฉพาะทางทางมหาวิทยาลัยจะพิจาณาจากตรงนี้ (แต่ถ้าเป็นด้าน Business ส่วนใหญ่แล้วจะไม่นำมาพิจารณา)
  • คะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ ที่ประเทศอังกฤษน้องๆ จะต้องสอบ IELTS UKVI เพื่อใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัย หรือหากน้องๆ จบจากมหาวิทยาลัยหลักสูตรอินเตอร์บางมหาวิทยาลัยสามารถใช้ผลการเรียนยื่นเพื่อเข้าเรียนได้เลย น้องๆสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพี่ๆ GoUni  ติดต่อทีม Counsellor ของ GoUni ได้ที่นี่
  • บางสาขาอาจต้องการประสบการณ์การทำงานด้วย เช่น MBA เป็นต้น
 • Transcript ใบแสดงผลการเรียนจากทางมหาวิทยาลัย หากยังไม่สำเร็จการศึกษาสามารถใช้ใบคะแนนที่มีล่าสุดเพื่อยื่นสมัครเรียนก่อนได้
 • Degree Certificate ใบรับรองการศึกษา
 • Letter of Recommendation จดหมายรับรองจากอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ 2 ฉบับ
 • ผลคะแนนวัดระกับภาษาอังกฤษ IELTS หากต้องการศึกษาต่อที่อังกฤษต้องสอบ IELTS UKVI คะแนนขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือกเรียน
 • SOP หรือ Statement of Purpose การเขียนแนะนำตัวเอง และเหตุผลที่สนใจเลือกเรียนสาขาวิชานี้ที่มหาวิทยาลัยนี้
 • CV ประวัติของตัวเอง ประสบการณ์การทำงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนต่อ
 • Passport เนื่องจากต้องเดินทางไปเรียนที่ต่างประเทศดังนั้นพาสปอร์ตจึงถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการสมัครเรียน

งบประมาณรวมทั้งค่าเรียน ค่าที่พัก และค่ากินอยู่

ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับไปเรียนจะอยู่ที่ 1 – 1.5 ล้านบาทต่อปี

ปริญญาโทจะอยู่ที่ประมาณ 1.7 – 2 ล้านบาท ต่อปี

ถ้าหากเลือกเรียนในลอนดอนค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 2 ล้านบาทขึ้นไป

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขา/มหาวิทยาลัย/Lifestyle ที่เลือกด้วย

FAQs คอร์สเรียนภาษา

มีทั้งหมด 18 ประเทศด้วยกัน 

UK, IRELAND, USA, CANADA, MALTA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA, UAE, CHINA, KOREA, FRANCE, GERMANY, SWITZERLAND, ITALY, SPAIN, CUBA, MOROCCO

ได้เลย นอกจากภาษาอังกฤษ ก็สามาถไปเรียนภาษาอื่นๆ ได้ เช่น German, French, Spanish, Chinese, Korean

มีคอร์สระยะสั้น Art & Design, คอร์สด้านธุรกิจ Business / Marketing / Management, คอร์สสายอาชีพอื่นๆ เช่น Medical, Law, Tourism

สามารถไปเรียนได้ตั้งแต่ อายุ 11 ปี ขึ้นไป โดย อายุ 11-15 ปีจะเป็น Junior Course และ อายุ 16 ปีขึ้นไปจะเป็น Adult Course

ปกติคอร์สเรียนจะเรียนวันจันทร์-ศุกร์ ตารางเรียนขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดตารางของแต่ละโรงเรียน

*ยกเว้นคอร์สเฉพาะทางบางคอร์สอาจเรียนในวันเสาร์

คอร์สเรียนภาษาสำหรับผู้เรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป (ไม่มีจำกัดอายุสูงสุด) จะนับเป็น adult course ซึ่งคอร์สเรียนจะเปิดตลอดทั้งปี เราสามารถเริ่มเรียนได้ทุกๆ วันจันทร์ของแต่เดือน สามารถเรียนได้ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป สูงสุด 1 ปีค่ะ (สำหรับที่อังกฤษสามารถเรียนได้สูงสุด 11 เดือน) เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ หยุดเสาร์ – อาทิตย์

สำหรับค่าใช้จ่ายเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 150,000+/- บาทต่อเดือน โดยค่าใช้จ่ายนี้จะขึ้นอยู่กับค่าเรียนของแต่ละโรงเรียนที่ราคาไม่เท่ากัน ประเภทที่พักที่เราเลือก และค่าครองชีพของแต่ละประเทศ/เมืองค่ะ

Scroll to Top