GoUni – เรียนต่อต่างประเทศ

สาขาน่าเรียนทางด้าน Computer Science

เป็นสาขาที่เน้นการเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ โดยสามารถวิเคราะห์ปัญหาความต้องการทางคอมพิวเตอร์ และออกแบบพัฒนาระบบขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบาย

มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านสาขานี้

 • University of Birmingham
 • University of Bath
 • Durham University
 • University of Southampton
 • Lancaster University
 • University of Nottingham
 • Royal Holloway, University of London
 • Queen Mary University of London
 • University of Leicester
 • University of Essex

ใครที่เหมาะกับการเรียนสาขานี้

 • คนที่มีพื้นฐานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

เรียนจบแล้วทำงานอะไร

 • ที่ปรึกษา, นักพัฒนาซอฟต์แวร์, นักวิเคราะห์ระบบ, นักวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้จัดการฝ่ายระบบสารสนเทศ

สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานโปรแกรมคอมพิวเตอร์มา แต่อยากทำงานทางด้านนี้ สามารถเลือกเรียนกับมหาลัยที่มีหลักสูตรรองรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่

 • University of Birmingham
 • University of Bath
 • Queen Mary University of London
 • Birmingham City University
Scroll to Top