GoUni – เรียนต่อต่างประเทศ

สาขาน่าเรียนทางด้าน MBA

การเรียนสาขานี้เป็นการเรียนเพื่อให้เข้าใจภาพรวมทางด้านธุรกิจ และในสายงานทุกแผนกของบริษัท โดยเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำ การแก้ไขปัญหา รวมถึงสามารถวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรได้ การเรียนจะเน้น case study เป็นหลัก โดยจะมีการแลกเปลี่ยนความคิด ไอเดีย และแชร์ประสบการณ์ ดังนั้นสาขานี้จึงเหมาะกับผู้เรียนที่เคยผ่านการทำงานในระดับการบริหารงานมาแล้ว

 

มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านสาขานี้

 • Cranfield University
 • University of Durham
 • Lancaster University
 • University of Southampton
 • University of Bath
 • Aston University
 • University of Birmingham
 • Brunel University London
 • University of Kent
 • University of Nottingham

 

ใครที่เหมาะกับการเรียนสาขานี้

คนที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในระดับ senior หรือระดับ management 

เรียนจบแล้วทำงานอะไร

เจ้าของกิจการ, ผู้บริหารสายงานอาชีพต่างๆ, ที่ปรึกษา

 

สำหรับคนที่เพิ่งเรียนจบใหม่ หรือทำงานมาไม่ถึง 3 ปี สามารถเลือกเรียนหลักสูตร MBA ที่ไม่ได้ขอประสบการณ์การทำงานได้ได้แก่

 • Coventry University
 • De Montfort University
 • University of Northampton 
 • Leeds Beckett University
 • University of Portsmouth
 • Middlesex University London
 • University of Greenwich
Scroll to Top